วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สร้างชุมชน


ตอนเย็นทุกวันพุธหลังเลิกกิจกรรมในชั้นเรียน ทางผู้ปกครองจะร่วมกลุ่มมาจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้มาเล่นและทำงานร่วมกัน
เช่น เล่นดนตรี กีฬา ทำอาหารและทำงานประดิษฐ์ โดยมีกลุ่มผู้ปกครองเป็นผู้จัด ส่วนนักเรียนและคุณครูเป็นผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมนั้นๆ

เมื่อวานคุณแม่ซันซันและซินเซีย คุณแม่ต้นไม้ คุณแม่ข้าวปั้นพาคุณครู นักเรียนและผู้ปกครองคนอื่นๆ ประดิษฐ์ของเล่นจรวดจากขวดน้ำ ซึ่งทีมผู้จัดได้วางแผนการทำงาน โดยประชาสัมพันธ์รับบริจาคขวดน้ำ จากนั้นก็แบ่งบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์มาใช้สำหรับทำกิจกรรมด้วย พอถึงเวลาทุกคนก็ได้ลงมือทำของเล่นจรวดจากขวดน้ำและนำไปเล่นด้วยกัน ระหว่างเด็กกับเด็ก ครูกับเด็ก ผู้ปกครองกับเด็ก ผู้ปกครองกับผู้ปกครอง ทุกคนต่างได้เล่นด้วยกัน

ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและเด็ก ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ภายใน ทั้งยังเป็นแบบอย่างของสังคมแห่งการเกื้อกูลดูแลกันและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

1 ความคิดเห็น:

  1. ชื่นชมค่ะครูแจ๋ว
    "ปฏิสัมพันธ์เกื้อกูลระหว่างกันและกัน ด้วยใจเชื่อมใจ" ย่อมก่อเกิดสิ่งที่งดงามตามมาค่ะ

    ตอบลบ