วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

การเปลี่ยนแปลง

การก่อสร้างโรงเรียนกาละพัฒน์
เริ่มต้นจากการปรับพื้นดิน
เพื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่างๆบริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดถนนเจ้าฟ้าตะวันตกView Larger Map

ประกาศรับสมัครนักเรียน

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ความสุขแห่งการเรียนรู้

จบลงอย่างมีความสุข กับ Quarter 3 ในโครงงาน "My Pets สัตว์เลี้ยงแสนรัก" เรื่องราวของ...กระต่าย...

ทุกสรรพสิ่งมีคุณค่าเสมอ ถ้าเราใช้หัวใจเรียนรู้

"กระต่ายเป็นสิ่งมีชีวิต ดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์ ต้องการความรักและการอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นเดียวกันกับมนุษย์"

ตลอดเวลา 10 สัปดาห์ คุณครูและเด็กๆ ค่อยๆ ก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่างช่วยกันค้นหาคำตอบในสิ่งที่อยากเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ


แล้ว...เก็บข้อมูลความรู้ไว้ในหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักในสรรพสิ่ง ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ออกมาผ่านผลงานชิ้นเล็กๆ ที่สังเคราะห์ขึ้นจากเศษวัสดุที่เด็กๆ ช่วยกันเก็บหามาจากที่ต่างๆ เป็นเศษวัสดุ เป็นของเหลือใช้ที่ผู้ใหญ่เลือกที่จะไม่ใช้มันแล้ว รวมทั้งความร่วงโรยของธรรมชาติที่ไม่มีใครแยแสมันแล้วเช่นกัน...แต่...เด็กๆ มองเห็นคุณค่าในทุกสรรพสิ่ง นำมันมาร้อยเรียงด้วยนิ้วมือเล็กๆ อย่างยากลำบาก แต่ก็เต็มไปด้วยความบากบั่นอดทน จนได้ออกมาเป็นชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง อิ่มเอมเปรมปรีดิ์และภาคภูมิใจกันไปถ้วนหน้า

กระต่ายน้อยน่ารัก เห็นแก่ความสุขของเด็กๆ จึงได้เดินทางมาพบ มาให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะรู้จักการดูแล เอาใจใส่ มอบความรัก ให้เด็กๆ มีโอกาสเฝ้าสังเกตรูปร่าง ลักษณะ อวัยวะต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมที่แสดงออกมา

สำหรับเด็กๆ แล้ว นี่เป็นก้าวเล็กๆ ที่มีความหมายมากมาย มีความสุขทุกๆ วันกับการมาเรียน อยากตื่นมาโรงเรียนแต่เช้า เพราะรู้ว่ามีเรื่องราวที่น่าค้นหารออยู่ นี่แหละ...ความสุขแห่งการเรียนรู้ ทุกๆ วันจะมีรอยยิ้มและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆ คน