วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คุณค่าในสรรพสิ่ง


ธรรมชาติก่อกำเนิดสีสัน.......สีสันก่อกำเนิดความงาม
..............ดอกไม้ที่หล่นลงพื้นไม่ไร้ค่าเสียทีเดียว........................
เด็กๆ จากโรงเรียนนอกกะลาช่วยกันเก็บมาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้
...........ทดลองใช้มือน้อยๆ บีบๆ นวดๆ กับน้ำใสๆ.............
ไม่นานก็ได้น้ำดอกไม้สีสันสวยงามเหมือนดังสีของดอกไม้
...........แล้วทดลองนำผ้าสีขาวมาจุ่มลงไป.............
ผลการทดลอง........ไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเท่ากับกระบวนการ
.............เด็กๆ ได้ชื่นชมและสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม........
ได้รับความสุข สนุกสนานจากการได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ
ได้บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการบีบนวดดอกไม้.......
ได้รู้จักการรอคอยและให้โอกาสกับการเดินทางไปอย่างช้าๆ ของเวลา
และที่สำคัญคือ..........เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าในสรรพสิ่งค่ะ..........

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชุมชนกาละพัฒน์


..งอกงาม..


....กาละพัฒน์ นัยยะหนึ่ง หมายถึง การงอกงามตามกาลเวลา.... เมื่อเราเดินเข้ามาในชุมชนกาละพัฒน์สิ่งแรกที่เห็นคือสวนผัก ผลไม้ ดอกไม้ซึ่งเป็นอีกมุมของกาละพัฒน์ที่งอกงามตามกาลเวลาเพราะระหว่างที่ชุมชนนี้กำลังก่อสร้าง พืชผักที่ได้รับการใส่ใจได้ค่อย ๆ เจริญเติบโต เบ่งบาน และออกผลิตผลของความใส่ใจให้เราได้ชื่นชม ด้วยมือทั้งสองข้างของลุงพร ที่ค่อยๆ ปลูกอย่างตั้งใจไม่เร่งรัดให้ออกผล แต่ให้งอกงามตามกาลเวลาของมัน ทำให้พืชต่าง ๆ พร้อมใจกันออกดอก ออกผล ที่ชวนให้ชื่นชมและน่าลิ้มลอง....และคุณลุงยังทำให้เข้าใจความหมาย ของการงอกงามตามกาลเวลา ได้อย่างลงตัว.....
....งอกงามตามกาลเวลา....วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กัลยาณมิตร

การเดินทางมาภูเก็ตครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3
ครั้งแรกมาพร้อมกับคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต การมาครั้งนั้นเสมือนการวิ่งผ่าน ทุกอย่างเป็นไปตามเวลา ตามกำหนดการ ไปเป็นคณะ จึงไม่มีเวลาชื่นชมความงามของภูเก็ตอย่างแท้จริง

ครั้งที่สอง เดินทางมาเพื่อพบกลุ่มผู้ปกครองที่สนใจแนวทางการศึกษานอกกะลา มีเวลาอยู่ภูเก็ต 2 วัน ซึ่งช่วงเวลานั้นได้เรียนรู้และรู้จักคนภูเก็ต มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษา รู้สึกตื่นเต้นและสนุกดี

ครั้งที่สาม ครั้งนี้มีเวลาอยู่ที่ภูเก็ตนาน เป็นระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 จึงมีเวลาศึกษาและเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป อีกทั้งอ่านจากหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต พร้อมศึกษาจากสถานที่จริง การมาครั้งนี้ทำให้รู้จักคำว่า “กัลยาณมิตร” แปลความหมายคำ
“กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี
และ “มิตร” หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย
ดังนั้น กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี, เพื่อนที่งาม หรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยที่ดี, เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งาม
ช่วยหาหนังสือให้ ช่วยพาไปดูสถานที่ต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครครู รับสมัครนักเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษา ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีงาม

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พลังกลุ่ม


มองคนเดียว เห็นคนเดียว
มองสองคน เห็นสองคน
มองหลายคน เห็นหลายมุม


โรงเรียนกาละพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 2 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2554
ช่วงเช้ามีกลุ่มผู้ปกครองมาเพื่อพูดคุยซักถามเป้าหมาย แนวทางและทิศทางของโรงเรียน ทุกคนมาเพราะเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวคิด มองเห็นความเป็นได้
โดยที่ไม่ติดรูปแบบใดๆ เลย ถึงแม้ว่าอาคารเรียนนั้นจะยังไม่ก่อสร้าง ทุกคนก็ยังให้ความไว้วางใจ โรงเรียนกาละพัฒน์