วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชุมชนกาละพัฒน์


..งอกงาม..


....กาละพัฒน์ นัยยะหนึ่ง หมายถึง การงอกงามตามกาลเวลา.... เมื่อเราเดินเข้ามาในชุมชนกาละพัฒน์สิ่งแรกที่เห็นคือสวนผัก ผลไม้ ดอกไม้ซึ่งเป็นอีกมุมของกาละพัฒน์ที่งอกงามตามกาลเวลาเพราะระหว่างที่ชุมชนนี้กำลังก่อสร้าง พืชผักที่ได้รับการใส่ใจได้ค่อย ๆ เจริญเติบโต เบ่งบาน และออกผลิตผลของความใส่ใจให้เราได้ชื่นชม ด้วยมือทั้งสองข้างของลุงพร ที่ค่อยๆ ปลูกอย่างตั้งใจไม่เร่งรัดให้ออกผล แต่ให้งอกงามตามกาลเวลาของมัน ทำให้พืชต่าง ๆ พร้อมใจกันออกดอก ออกผล ที่ชวนให้ชื่นชมและน่าลิ้มลอง....และคุณลุงยังทำให้เข้าใจความหมาย ของการงอกงามตามกาลเวลา ได้อย่างลงตัว.....
....งอกงามตามกาลเวลา....1 ความคิดเห็น: