วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กัลยาณมิตร

การเดินทางมาภูเก็ตครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3
ครั้งแรกมาพร้อมกับคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เพื่อศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต การมาครั้งนั้นเสมือนการวิ่งผ่าน ทุกอย่างเป็นไปตามเวลา ตามกำหนดการ ไปเป็นคณะ จึงไม่มีเวลาชื่นชมความงามของภูเก็ตอย่างแท้จริง

ครั้งที่สอง เดินทางมาเพื่อพบกลุ่มผู้ปกครองที่สนใจแนวทางการศึกษานอกกะลา มีเวลาอยู่ภูเก็ต 2 วัน ซึ่งช่วงเวลานั้นได้เรียนรู้และรู้จักคนภูเก็ต มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษา รู้สึกตื่นเต้นและสนุกดี

ครั้งที่สาม ครั้งนี้มีเวลาอยู่ที่ภูเก็ตนาน เป็นระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 จึงมีเวลาศึกษาและเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป อีกทั้งอ่านจากหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดภูเก็ต พร้อมศึกษาจากสถานที่จริง การมาครั้งนี้ทำให้รู้จักคำว่า “กัลยาณมิตร” แปลความหมายคำ
“กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี
และ “มิตร” หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย
ดังนั้น กัลยาณมิตร จึงมีความหมายว่า เพื่อนที่ดี, เพื่อนที่งาม หรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยที่ดี, เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งาม
ช่วยหาหนังสือให้ ช่วยพาไปดูสถานที่ต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครครู รับสมัครนักเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษา ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น