วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความงดงาม.....ตามธรรมชาติ

สังคมเมืองแห่งท่องเที่ยว ที่มีประชากรเยอะและการแข่งขันสูง แต่ยังมีมุมสงบงาม เรียบง่ายและความละเมียดละไมในชีวิต เกิดขึ้น ณ โรงเรียนกาละพัฒน์ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนจะมีขุมน้ำ ด้านหลังโอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้
ส่วนภายในโรงเรียน ก็มีธรรมชาติมากมาย ทั้งพืชและสัตว์ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือปลูกเพิ่มเติม โดยให้อิงอาศัยซึ่งกันและกัน แมลงปออาศัยต้นไม้ ต้นไม้อาศัยแมลงปอ
ทุกสิ่งดำเนินชีวิตไปตามหน้าที่ เกิดขึ้นมา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย สุดท้ายก็ตายจากไป
กิ้งก่าก็มีจังหวะการเดินแบบกิ้งก่า ส่วนคนก็มีจังหวะการเดินแบบคน หากบังคับฝืนให้คนไปเดินแบบกิ้งก่าหรือให้กิ้งก่ามาเดินแบบคน จังหวะและทำนองคงฟังผิดเพี้ยนไป
ผีเสื้อและดอกไม้ ซึ่งมีความงดงามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กันและกัน ท่ามกลางธรรมชาติ เด็กๆ จะผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต เฝ้ามอง ชื่นชมและขอบคุณในความเป็นไปเหล่านั้น จึงเป็น"ความสุขลึกๆจากภายใน"