วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เริ่มเรียนรู้

...........................มีโอกาสได้มาเจอกัน ระหว่างครูนักเรียน..................
...............คุณครูมีหหน้าที่ที่จะทำให้เด็กๆ รู้สึกว่า.............................
..................โรงเรียน คือ ที่ที่เขามาแล้วมีความสุข......................
...................มีเรื่องราวสนุกๆ ให้เขาได้ทำได้ค้นหา....................
...............มีแต่คุณครูที่ใจดีมีเมตตา และเข้าใจเขา.........................
.........มีเพื่อนที่น่ารักได้เดินเล่นด้วยกันจับมือคุยกันไป.....................
.............ระหว่างทางก็มีสิ่งน่าอัศจรรย์ใจมากมาย..........................
.....เรื่องเล่าของคุณครูจะช่วยเพิ่มความอยากที่จะเรียนรู้......................
บวกกับความตื่นเต้น.....ที่ได้พบสิ่งอัศจรรย์จากธรรมชาติมากมาย........
........สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างฉันทะข้างในตัวเด็กให้เกิดขึ้น.................
..........มันจะค่อยๆ บ่มเพาะอยู่ภายในตัวของเด็กๆ เอง....................
...............เขาจะซึมซับเรื่องราวความงามของธรรมชาติ..............
ให้รู้สึกรักและหวงแหนอยากจะดูแล ความดีงามก็จะเกิดขึ้นกับเด็ก
.........มาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกันค่ะ....................