วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรียนรู้ผ่านการเล่น

เช้า กลางวันและเย็น จะเห็นคุณครูทุกคนเล่นอยู่กับเด็กๆ บางก็ชวนกันเล่นวิ่งไล่จับ บางก็เล่นกีฬาด้วยกัน บางก็เล่นทราย เล่นขายของ

ทำไมคุณครูต้องเล่นกับนักเรียน

เพราะการเล่นเป็นสิ่งที่เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายทางความคิด มีอิสระในการแสดงออก อีกทั้งลดช่องว่างระหว่างครูกับเด็ก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูจะได้เข้าใจและเห็นคุณค่าเด็กแต่ละคน ด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดความเป็นมนุษย์สู่มนุษย์ได้


ความสัมพันธ์แนวราบระหว่างครูกับเด็ก จะลดความกลัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของทั้งครูและเด็ก

1 ความคิดเห็น:

  1. น่ารักมากเลยค่ะ

    เพิ่มรูปครูแจ๋วลงไป..คงเห็นทุกคน (ปล.คิดถึงทุกคนค่ะ)

    ตอบลบ