วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มุมการเรียนรู้


การจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา หากจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็ก นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของเด็ก


การจัดมุมเสริมทักษะ และการพัฒนาเด็ก (มุมประสบการณ์)
มุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็กหรือมุมประสบการณ์ เป็นสถานที่จัดไว้ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เล่นสื่อและเครื่องเล่นประเภทต่างๆ โดยมุมเสริมทักษะและการพัฒนาการเด็ก (มุมประสบการณ์) จะมีสื่อและเครื่องเล่นจัดไว้ให้เด็กได้เล่น ซึ่งแต่ละมุมประสบการณ์จะมีลักษณะแตกต่างกัน ภายในห้องเรียนควรจัดมุมประสบการณ์ให้เด็กเล่นอย่างน้อย 5 มุมประสบการณ์ ทั้งนี้ ควรจัดมุมสงบกับมุมที่ส่งเสียงดัง ไว้ห่างกัน มุมที่เด็กต้องใช้สมาธิในการเล่นหรือทำกิจกรรมควรอยู่ใกล้กัน มุมที่เล่นแล้วทำให้เกิดเสียงดังก็ควรอยู่ใกล้กัน เช่น มุมหนังสือกับ มุมเกมการศึกษาอยู่ใกล้กันได้ มุมศิลปะกับมุมบล็อกอยู่ใกล้กัน เป็นต้น

3 ความคิดเห็น:

  1. มุมเรียนรู้จะเป็นสถานที่ ที่ช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างดี

    ตอบลบ
  2. เด็กอนุบาลเขาเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มากกว่าแบบเรียน เพราะมันเป็นความรู้ที่เป็นนามธรรม จับต้อง สัมผัสได้ ได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงค่ะ

    ตอบลบ
  3. ตอนที่เรายังเป็นเด็ก สิ่งที่ชอบที่สุด คือ การเล่น ณ ตอนนั้นไม่หรอกว่าได้อะไร รู้แต่ว่าสนุก แต่พอโตขึ้นก็รู้ว่าทักษะทั้งหลายมีการพัฒนามาจากประสบการณ์การเล่นในวัยเด็กนั้นเอง

    ตอบลบ