วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กีฬาสี "สานสัมพันธ์"

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ครอบครัวลำปลายมาศ" เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี เพื่อให้เด็กๆ ผู้ปกครองและคณะครู ได้สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

กิจกรรมที่ทำจะมีการแข่งกีฬาประเภทต่างๆ การเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย และผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต


การแสดงเปิดสนามของนักเรียนสภา


ผู้ปกครองและครูร่วมกันแข่งกีฬาสกีบก

1 ความคิดเห็น:

  1. ความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง จะเกิดขึ้นในรูปแบบไม่เป็นทางการ และจะทำให้พวกเราพูดภาษาเดียวกันได้ง่ายขึ้นค่ะ สานสัมพันธ์จึงจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเป็นกันเองผ่านกิจกรรมกีฬาค่ะ

    ตอบลบ